Bouwkavels

 

Aantal bouwkavels
Het aantal akten van overgedragen bouwkavels dat het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. Bouwkavels voor appartementen worden niet meegenomen in de selectie.

Bron: Kadaster.nl

 

 

Gemiddelde prijs bouwkavels
De gemiddelde prijs van bouwkavels die verkocht zijn aan particulieren. Verkopen waarbij minder dan 100 m2 is overgedragen, vallen hier niet onder. Vervolgens plaatsen we de transacties op volgorde van prijs per m2 en de bovenste en onderste 2,5% van de transacties laten we buiten beschouwing.

Bron: Kadaster.nl