Disclaimer

Vastgoedactueel.nl en Woningmakelaarvanhetjaar.nl zijn onderdeel van Vastgoed, onafhankelijk vakblad voor makelaars en is een uitgave van Dock35 Media.

Algemeen
Toegang tot deze site is onderworpen aan, en gaat uit van uw acceptatie van de daarvoor geldende regels en de Nederlandse wetgeving.

Intellectueel eigendom

Alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in tekst, beeld, geluid, software en al het andere materiaal op deze site zijn eigendom van Dock35 Media en de bij haar aangesloten bedrijven en zijn toegevoegd met toestemming van de rechtmatige eigenaar. U mag deze site alleen gebruiken of de inhoud downloaden voor uw eigen - en niet-commerciële - gebruik. De inhoud van de site mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of aangepast.

Inhoud
Alle artikelen op de site Vastgoedactueel.nl zijn afkomstig uit het vakblad Vastgoed of speciaal geschreven voor Vastgoedactueel, tenzij anders vermeld.

De informatie op deze site is naar eer en geweten toegevoegd. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie op deze site fouten bevat. Wij verontschuldigen ons als er op een of andere manier toch een fout in is gekomen. We kunnen daarom de accuraatheid van deze gegevens niet garanderen en iedere gebruiker die informatie van deze site gebruikt doet dat geheel voor eigen risico. Dock35 Media en de bij haar aangesloten bedrijven kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door het bezoeken van deze site of door het trachten toegang te krijgen tot deze site of door het gebruik van informatie van deze site.

Deze website kan links naar tests, websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Vastgoedactueel.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Vastgoedactueel.nl betekent niet dat er sprake is van een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

www.dock35media.nl