Vastgoed Actueel meetfout makelaar (foto Berekenen.nl)

De rechtbank Den Haag houdt een NVM-makelaar niet aansprakelijk voor een meetfout in de verkoopbrochure van een woning. Dit omdat het huis uiteindelijk meer waard bleek dan de aankoopprijs. Een en ander blijkt uit het rechterlijk vonnis dat eind december vorig jaar werd gepubliceerd. 

Vastgoed Actueel debat bouwopgave

De Tweede Kamer vergaderde op 11 december over de bouwopgave. Diverse Kamerleden uitten naar het kabinet hun kritiek op het tekort aan nieuwbouwwoningen. Minister Van Veldhoven gaf aan dat tegen de 75.000 woningen erbij in 2020 mogelijk is, inclusief transformatieobjecten. Daarbij kende ze ook een grote rol toe aan flexwonen.

Vastgoed Actueel witwassen

Makelaars moeten meer bevoegdheden krijgen om witwaspraktijken te onderzoeken. NVM, VBO en Vastgoedpro uiten hun bezorgdheid in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van de zogeheten Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn die vandaag (3 december) op de agenda staat.

Vastgoed Actueel Ministerraad

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. In het wetsvoorstel staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. 

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenteraden in hun vrijheid voor onder andere woonbeleid. Daarvoor waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders in een notitie aan gemeenteraadsleden. 

Pagina's