Op deze pagina vindt u het nieuws uit alle dossiers van Vastgoed. Wilt u lezen over een specifiek onderwerp? Filter dan onderstaand nieuws door op het dossier te klikken met het onderwerp dat u interesseert.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) geeft de provincies een financiële impuls van €250.000 om flexwonen te stimuleren. Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking.

Vastgoed Actueel toeristische verhuur

Volgens een nieuw wetsvoorstel moeten particuliere verhuurders van woningen aan toeristen zich melden bij de gemeente. Door registratie van deze groep verhuurders kunnen gemeenten toeristische verhuur van reguliere woningen beter handhaven. Stelselmatige fraude wordt keihard beboet tot een maximum van 83.000 euro.

Vastgoed Actueel Blog vakantiewoningen

De aankoop van een vakantiewoning in het buitenland kan een aangenaam rendement genereren. Daarnaast biedt deze optie diverse andere voordelen. Zo is het natuurlijk mogelijk om het pand als jaarlijkse vaste stek voor de eigen vakantie(s) te benutten en kan de woning vanaf de pensioengerechtigde leeftijd desgewenst als nieuwe vaste of tijdelijke thuisbasis fungeren.

Vastgoed Actueel Vrije huursector

Het gros van de Nederlanders wil dat de overheid stevig ingrijpt op de woningmarkt. Driekwart van de huishoudens is voor bevriezing van de huren in de vrije huursector voor de komende 5 jaar. Ook wil vier op de vijf dat de overheid de bouw gaat stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek dat hypotheekadviseur Viisi door PanelWizard liet uitvoeren onder 1030 Nederlanders.

Pagina's